Titlu

NOI DISPOZITIVE TUBULARE PROTETICE NANOSTRUCTURATE CU PROPRIETATI ANTIBACTERIENE SI ANTIBIOFILM INDUSE DE MODIFICARI FIZICO-CHIMICE SI MORPHOLOGIC

Acronim

AntiBioTube

Contract Nr.

94/2012

Institutia coordonatoare si datele de contact

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti;

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor,

Str. Gh. Polizu 1-5, Sector 1, Bucuresti, Tel: 021/402.39.84; Fax: 021/318.10.10

Autoritatea contractanta

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI)

Bugetul proiectului

2.800.000 RON, buget de stat

250.000 RON, cofinanţare

Durata proiectului

36 luni

Componenta Consortiului

Coordonator CO

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Director de proiect: dr.ing. Anton FICAI

Str. Gh. Polizu 1-5, Sector 1, 011061 Bucuresti, ROMANIA

Tel.: 021/402.39.60; Fax: 021/318.10.10; E-mail: anton_ficai81@yahoo.com

Partener P1

Institutului de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica-Bistriţa Nasăud (S.C. I.C.P.E. BISTRITA S.A.)

 

Responsabil de proiect: Dr. ing. Elena GROSU

str. Parcului, nr.7, 420035 Bistrita, ROMANIA

Tel.: 0722 xxx xxx; Fax: +40 263 210938, email: elena_grosu@yahoo.com

Partener P2

Universitatea din Bucuresti

 

Responsabil de proiect: Prof. Dr. Univ. Grigore MIHAESCU

Bdul. Mihail Kogalniceanu, Nr. 3646, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Tel. 004-021-318.15.66, Fax: 004-021.310.85.03, email: carmen_balotescu@yahoo.com

 

Rezumatul proiectului

 

Obiectivul general si obiectivele specifice proiectului

 

Activităţile şi responsabilităţile aferente fiecărui partener

 

REZULTATE