Titlu

PRODUSE INOVATIVE DE UZ DENTAR CU APLICATII MULTIPLE

Acronim

LavEndo

Contract Nr.

229 /01.07.2014

Institutia coordonatoare si datele de contact

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti;

Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor,

Str. Gh. Polizu 1-5, Sector 1, Bucuresti, Tel: 021/402.39.86; ovidiu73@yahoo.com

Autoritatea contractanta

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII (UEFISCDI)

Bugetul proiectului

1.250.000,00 RON, buget de stat

187.500,00 RON, cofinanţare

Durata proiectului

24 luni

Componenta Consortiului si bugetul alocat pentru etapa I

Coordonator CO

(buget alocat: 53.096RON)

Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor

Director de proiect: prof. dr.ing. Ovidiu OPREA

Str. Gh. Polizu 1-5, Sector 1, 011061 Bucuresti, ROMANIA

Tel.: 021/402.3986; E-mail: ovidiu73@yahoo.com

Partener P1

(buget alocat: 19.100RON)

UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU"

Responsabil de proiect: Dr. ing. Anna Maria PANGICA

Bl. 102, Sc. A, Et. 4, Ap. 11, sector 3, Bucuresti, ROMANIA

Tel.: +4 021/7692175; Fax: +4 031/8073553, email: mailto:amipangica@yahoo.com

Partener P2

(buget alocat: 4.650RON)

SOCIETATEA ROMANA PENTRU STUDII INTERDISCIPLINARE CU APLICABILITATE IN MEDICINA

Responsabil de proiect: Prof. Dr. Univ. Vanda Roxana NIMIGEAN

Bdul. Mihail Kogalniceanu, Nr. 3646, sector 5, Bucuresti, ROMANIA

Tel. +4 021/3181566, Fax: + 4 031/8073553, email: vandanimigean@yahoo.com

Partener P3

(buget alocat: 17.600RON din care 8.800RON cofinantare)

REMED PRODIMPEX SRL

Responsabil de proiect: Dr. ing. Camelia AGAPESCU

B-dul Basarabia, sc.1, et.7, ap.32, sector 2, Bucuresti, ROMANIA

Tel. +4 021/3527998, Fax: + 4 021/3528071, email: c_agapescu@yahoo.com

 

Echipa de cercetare:

 

Rezumatul proiectului si rezultatele estimate

 

Obiectivul general si obiectivele specifice proiectului

 

Activităţile şi responsabilităţile aferente fiecărui partener

 

REZULTATE